Ultima ratio și vanitatea istoriei: Ne-liniștea dinaintea furtunii (partea II)

Ultima ratio și vanitatea istoriei: Ne-liniștea dinaintea furtunii (partea II)

Prolegomene reflective despre “Antagonismul Civilizațiilor”  Într-o anumită carte document, de mult timp uitată prin umbritele rafturi ale bibliografiei românești, scrisă de eruditul Constantin Stere: “Marele răsboi și politica României”,  scriitorul îndrăznește la 1918 conturarea unei previziuni care astăzi, după mai bine de un secol, se împlinește spre nefericirea păcii și securității între națiunile lumii: „ De […]

“Ultima ratio” și vanitatea istoriei: Al III-lea Război Mondial (I)

“Ultima ratio” și vanitatea istoriei: Al III-lea Război Mondial (I)

Istoria contemporană,  privită la nivel evenimențial recent și curent, generează, așa cum obișnuiește dintotdeauna, o stare de confuzie și incertitudine psiho-colective ce îndreaptă opinia publică spre o paranoia generalizată, greu de stăvilit. Complicațiile acestui sentiment social se datorează în primul rând fluxului de informații părtinitoare ale mass-mediei ce acționează la comanda  grupurilor de interese corporatiste […]

100 de ani de la Marele Război. Scurtă cronologie a perioadei 1914-1939

100 de ani de la Marele Război. Scurtă cronologie a perioadei 1914-1939

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la izbucnirea primului conflict militar care a clătinat temeliile politice ale întregii lumi. Deși s-a scurs atât de mult timp de atunci, acest conflict al națiunilor, de la începutul secolului XX, încă poate fi considerat destul de relevant. În semn de omagiu adus eroilor români, dar mai […]

Alexandru Sturdza în diplomaţia Marilor Puteri Europene din sec. XIX

Alexandru Sturdza în diplomaţia Marilor Puteri Europene din sec. XIX

Boierul român Alexandru Sturdza (1791 – 1854) a jucat, în decursul anilor 1814 -1818, un rol însemnat, dar puţin cunoscut, în viaţa politico-diplomatică a Europei sec. XIX, datorită calităţilor sale intrinsece şi a influenţei surorii sale Roxandra. Întâia sa remarcare la nivelul diplomaţiei europene s-a petrecut în lunile iulie-august 1815, la Paris. Acesta se afla în […]

Criza Libiei şi reacţia Organizaţiei Naţiunilor Unite

Criza Libiei şi reacţia Organizaţiei Naţiunilor Unite

Preambul – Operaţiunile ONU de Menţinere a păcii şi Securităţii colective (PKO)   Istoria relevă faptul că la momentul San Francisco în 1945, patruzeci şi nouă de state s-au întrunit pentru a semna o Cartă ce cuprindea inovaţii în ansamblul politic, menite să stăvilească/să se adapteze eficient contextului politicii internaţionale. Prin urmare, ameninţarea cu folosirea […]

ONU în contextul actual de Securitate şi Globalizare – partea a-II-a

ONU în contextul actual de Securitate şi Globalizare – partea a-II-a

Constituirea Organizației Națiunilor Unite: principiu, rol și structură Declanșarea celui de-al doilea război mondial marchează eșecul de facto al Ligii Națiunilor, iar de jure, activitatea acesteia s-a încheiat la 18 aprilie 1946. Eșecul Ligii Națiunilor în intervalul dintre cele două războaie mondiale nu a avut darul de a dezarma statele lumii dornice să conlucreze într-un […]

ONU în contextul actual de Securitate şi Globalizare

ONU în contextul actual de Securitate şi Globalizare

Partea I – De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite (1918-1945) Istoricul român Gheorghe I. Brătianu considera că după un conflict major, pacea se impune după două formule: prima formulă constă în organizarea păcii prin ierarhie, adică o putere joacă un rol mai important decât celelalte; pe când cea de-a doua formulă prevede organizarea […]

Progresul diplomaţiei şi diplomaţia progresului în sec. XVI – XVIII

Progresul diplomaţiei şi diplomaţia progresului în sec. XVI – XVIII

În jurul anului 1500, relaţiile dintre state au început să fie dominate de un spirit şi o viziune politică modernă. Această stare de fapt avea la bază prăbuşirea iluziei imperialismului universal şi declinul celui papal. Declinul universalismului şi consolidarea statelor centralizate i-a determinat pe suverani să nu mai accepte hegemonia unipolară pe continent, indiferent de […]

Diplomaţia Valsului şi Echilibrul de Putere în sec. XIX-lea

Diplomaţia Valsului şi Echilibrul de Putere în sec. XIX-lea

La scurt timp după înfrângerea Imperiului Napoleonian, învingătorii se reaşează la masa tratativelor în cadrul unui aşa numit “Congresul de la Viena”- o conferinţă internaţională organizată pentru a retrasa noua ordine continentală, a Europei. Aşadar, congresul aplică o nouă orientare şi anume, restauraţia vechiului regim, un sistem politic care lipsea, fiind râvnit de către vechea […]

Războiul Civil din Afganistan – Partea a-III-a

Războiul Civil din Afganistan – Partea a-III-a

În urma înfrângerilor suferite în 1999, în Kabul, forţele lui Massoud au stagnat în raza de artilerie a capitalei, pe care au atacat-o în mod regulat. După retragerea generală din Kabul, Massoud a primit finanţare şi suport atât din partea ruşilor (acum ne-comunişti), cât şi din partea Iranului, ambele ţări temându-se de forţa talibană care […]