DESPRE ASAGRI

Asociaţia ASAGRI este o organizaţie neguvernamentală, de drept privat, înfiinţată în anul 2010, al cărei scop îl reprezintă promovarea domeniului geopoliticii.

Asociația ASAGRI reprezintă Asociaţia de Analize Strategice, Analize Geopolitice şi Relaţii Internaţionale.

Logo v1.3

Activitățile asociaţiei sunt :

a) realizarea unor cursuri, mese rotunde, seminarii şi conferinţe pentru promovarea problemelor aduse în prim-plan de domeniile geopoliticii, geostrategiei şi relaţiilor internaţionale;

b) editarea unor publicaţii în domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale;

c) informarea periodică cu privire la principalele evenimente cultural-ştiinţifice din domeniile geostrategiei, geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, ce urmează a fi organizate de instituţii şi organizaţii de profil din ţară şi din străinătate;

d) informarea periodică cu privire la principalele evenimente geopolitice;

e) sporirea gradului de participare a tinerilor în cercetarea domeniilor geopolitică şi geostrategie şi încurajarea acestora de a urma o carieră în aceste domenii;

f) atragerea tinerilor în elaborarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale;

g) publicarea lucrărilor şi articolelor ştiinţifice care au fost realizate de către studenţii şi absolvenţii în geopolitică şi relaţii internaţionale;

h) organizarea şi participarea la consfătuiri, simpozioane şi alte manifestări cu scop informativ, ştiinţific, în domeniile geopoliticii, geostrategiei şi relaţiilor internaţionale;

i) colaborarea cu alte instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale care şi-au propus obiective similare cu ale asociaţiei ;

j) implementarea de proiecte care au ca scop promovarea domeniului geopoliticii în rândul tinerilor din România.

Geopolitics.ro este editat de Asociaţia ASAGRI, organizaţie non-profit, independentă şi apolitică. Pentru a ne ajuta să ne continuăm activitatea, vă rugăm să donaţi orice sumă, utilizând butonul DONATE de mai jos, prin sistemul securizat PayPal. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.