ONU – Tratatul pentru Comercializarea Armelor, o decizie istorică ?

ONU – Tratatul pentru Comercializarea Armelor, o decizie istorică ?

Cel mai probabil, 2 Aprilie 2013 va rămâne în istoria comunității internaționale ca ziua în care a fost adoptat primul tratat internațional privind comercializarea armelor convenționale. Succesul acestuia este cu adevărat remarcabil dacă ținem cont de subiectul sensibil care le-a luat statelor ONU peste două decenii pentru a ajunge la o varianta majoritar acceptată. Majoritar, […]

Criza Libiei şi reacţia Organizaţiei Naţiunilor Unite

Criza Libiei şi reacţia Organizaţiei Naţiunilor Unite

Preambul – Operaţiunile ONU de Menţinere a păcii şi Securităţii colective (PKO)   Istoria relevă faptul că la momentul San Francisco în 1945, patruzeci şi nouă de state s-au întrunit pentru a semna o Cartă ce cuprindea inovaţii în ansamblul politic, menite să stăvilească/să se adapteze eficient contextului politicii internaţionale. Prin urmare, ameninţarea cu folosirea […]

ONU în contextul actual de Securitate şi Globalizare – partea a-II-a

ONU în contextul actual de Securitate şi Globalizare – partea a-II-a

Constituirea Organizației Națiunilor Unite: principiu, rol și structură Declanșarea celui de-al doilea război mondial marchează eșecul de facto al Ligii Națiunilor, iar de jure, activitatea acesteia s-a încheiat la 18 aprilie 1946. Eșecul Ligii Națiunilor în intervalul dintre cele două războaie mondiale nu a avut darul de a dezarma statele lumii dornice să conlucreze într-un […]

ONU în contextul actual de Securitate şi Globalizare

ONU în contextul actual de Securitate şi Globalizare

Partea I – De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite (1918-1945) Istoricul român Gheorghe I. Brătianu considera că după un conflict major, pacea se impune după două formule: prima formulă constă în organizarea păcii prin ierarhie, adică o putere joacă un rol mai important decât celelalte; pe când cea de-a doua formulă prevede organizarea […]