Crizele economice şi ciclicitatea lor

Crizele economice şi ciclicitatea lor

Scan_coperta_Alex_Berca_787423489Prezentul articol a fost publicat în  Economistul nr. 12 (serie nouă), în data de 02 Aprilie 2012, ca urmare a parteneriatului între revista “Economistul” şi redacţia Geopolitics.ro. Lunar, vor fi publicate în săptămânalul “Economistul” două articole redactate de editorii portalului de analize geopolitice Geopolitics.ro. Revista “Economistul’ poate fi procurată de la sediul redacţiei din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 21, et. 8, sector 1 sau pe bază de abonament. Mai multe detalii pe www.economistul.ro.

În ultimii ani, despre crizele economice s-au scris mii de articole şi o mulţime de cărţi, însă puţine dintre ele tratează fenomenul în ansamblul său. Rândurile care au curs în ultima perioadă pe această temă se referă în mod special la criza economică actuală, la principalele cauze ce au provocat-o şi mai puţin la analiza crizelor economice din perspectiva manifestării lor ciclice.

Cartea “Crizele economice şi ciclicitatea lor“ oferă o analiză a acestor fenomene economice cu manifestări ciclice în concordanţă cu etapele istorice în care au avut loc, cu diversele cauze şi moduri de manifestare, dar mai ales cu multiplele efecte pe care le provoacă la nivel macroeconomic şi la nivel global. Pornind de la o veche glumă a lui Ronald Reagan : “Recesiune este atunci când vecinul tău şi-a pierdut locul de muncă, depresiune este atunci când tu ţi-ai pierdut locul de muncă”, lucrarea analistului de origine română în domeniul economic la nivel global, Alex Berca,  prezintã fenomenul crizelor economice pornind de la prezentarea şi dezbaterea definiţiilor sale, de la elementele de bazã ale fenomenului, de la opinia economiştilor clasici şi contemporani şi finalizând cu analiza modului de manifestare a crizei economice în condiţiile economiei capitaliste din Statele Unite ale Americii. Astfel, întrebarea esenţială care se pune este dacă ar trebui să constituie o îngrijorare la nivel naţional actuala enormă datorie pe care o au SUA şi care a ajuns să aibă repercursiuni la nivel mondial.

Răspunsul ar putea fi că datoria SUA ar trebui să constituie o mare îngrijorare, dar nu din prisma volumului datoriei ca atare, ci din prisma modului greşit în care guvernul american (ca şi guvernele altor ţări) conduce treburile financiare naţionale, fapt care are ca efect datorii exorbitante şi tulburări financiare majore, ce au loc la nivel mondial.

Poate de aceea, după primul capitol în care abordează teoria crizelor economice şi a periodicităţii lor, după ce combate întreaga concepţie marxistă referitoare la lichidarea inevitabilă a societăţii capitaliste (teorie care si-a dovedit din plin sensul ei utopic, nefiind bazatã pe cunoaşterea valorilor reale ale acestei societăţi), după ce explică modul de manifestare, cauzele şi efectele crizelor financiare, precum şi conceptele de inflaţie şi deflaţie, Alex Berca simte nevoia să pună degetul pe rană şi să arate cu degetul către cei care administrează banul public şi realizează cheltuielile guvernamentale.

Unul dintre cele mai importante capitole ale cărţii îl reprezintă sinopticul crizelor economice, în care autorul prezintă nu numai mult discutatele crize economice din 1929-1933 şi recesiunea economică din 2001, ci şi crizele economice începând cu 1791 până în secolul XXI, reuşind astfel să ofere o imagine de ansamblu a diferitelor modalităţi de manifestare a acestui fenomen economic.

În finalul cărţii, analiza stadiului actual şi a perspectivelor crizei economice din SUA, Grecia şi chiar referirile la Ungaria ca o nouă verigă economică ruptă din lanţul Uniunii Europene sunt concluziile meritate ale unei lucrări ce poate reprezenta un excelent material de studiu atât pentru tinerii studenţi economişti sau pentru specialiştii din domeniul economic, cât şi pentru orice om care este interesat de înţelegerea acestui fenomen economic complex, care îi afectează enorm viaţa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.