YES!….for Moldova!

YES!….for Moldova!

Moldova_278110152“No spring for Moldova” este titlul unui recent reportaj în limba rusă al Euronews asupra Republicii Moldova. Un reportaj care priveşte, am putea spune, situaţia de dincolo de Prut într-o lumină mai degrabă negativă decât realistă.

Economie poticnită, o parte a populaţiei care supravieţuieşte cu doar 50 euro pe lună, 25% din populaţie care trăieşte la limita subzistenţei, situaţie politică instabilă, conflict continuu cu Transnistria, care pare că nu-şi găseşte soluţionarea, toate acestea sunt elemente amintite în reportajul mai sus amintit. Anumite aspecte ale acestuia sunt din nefericire pe alocuri reale, însă maniera în care sunt prezentate lasă de gândit la un posibil amestec rusesc, punând sub semnul întrebării  obiectivitatea reportajului.

Realitatea nu trebuie negată, într-adevăr, însă reportajul evidenţiază acele aspecte negative ale Moldovei, aspecte pe care, dacă ne gândim puţin, le întalnim şi în unele zone defavorizate ale României, sau ale altor noi state membre UE.

Euronews minimalizează eforturile liderilor politici moldoveni în traseul european şi mai ales, deformează impresia pozitivă pe care aceasta o lasă în mediul european. Cu siguranţă că Uniunea Europeană nu ar reprezinta în nici un caz soluţionarea pe deplin a problemelor interne, însă trăim într-o lume în care accederea şi mai ales integrarea într-o organizaţie internaţională devin imperative.

Oficialii moldoveni denotă mari discrepanţe între atitudinea și inițiativele instituțiilor europene față de Moldova și ceea ce promovează anumite reportaje media în raport cu realitățile din RM. Cazul Euronews este doar unul dintre exemple. Ana Guţu, vicepreşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) susţine faptul că acest tip de reportaje sunt menite să deformeze imaginea actualei guvernări în procesul de afirmare al parcurusului european al Republicii Moldova.

Ultima parte a reportajul pare că confirmă în cea mai mare măsură lipsa de obiectivitate a reportajului. Acesta prezintă practic cele două maluri ale Nistrului în două maniere diferite: cea moldoveană ca fiind săracă şi vinovată de blocajul enonomic al Transnistriei, care ar împiedica dezvoltarea regiunii şi malul transnistrean, înfloritor, care doreşte să exporte şi să-şi dezvolte mediul de afaceri, colcăind de influenţa rusă am putea adăuga şi în care nu se vorbeşte româneşte, dar în care moldovenii doresc să muncească.

Din nefericire, imagini atent regizate, precum cea a transnistreanului care oferă moldoveanului angajat o bancnotă, influenţează negativ opinia publică europeană, minimalizând şi jignind eforturile conducerii pro europene.

Campania de defăimare la adresa Moldovei va continua cu siguranţă până în momentul în care Moldova îşi va găsi propriul lider. Un prim pas în această direcţie îl vor reprezenta alegerile locale din iunie, urmate dereuniunea neformală a “formatul 5+2″ la Moscova, care  vor reprezenta, poate,  o turnură semnificativă pentru negocierile privind soluţionarea conflictului transnistrean.

Aici poate fi accesat reportajul în cauză.

Leave a Reply

Your email address will not be published.