Retrospectivă: OSCE şi managementul conflictului transnistrean

Retrospectivă: OSCE şi managementul conflictului transnistrean

osce_moldova_877904888În vara anului 1992, conflictul dintre autorităţile transnistrene şi guvernul central de la Chişinău a atins cote alarmante. Acest aspect a generat o serie de ciocniri violente, care s-au soldat cu peste 100.000 refugiaţi. În iulie 1992, a fost semnat un acord de încetare a focului, iar părţile au hotărât să se aşeze la masa negocierilor. Un an mai târziu, OSCE (pe atunci CSCE) a instituit o misiune în Republica Moldova pentru a spirjini eforturile de a soluţionare paşnică a acestui conflict. Misiunea şi-a început activitatea în Chişinău în luna aprilie a aceluiaşi an. De asemenea, s-a deschis o sucursală în Tiraspol, centrul administrativ al regiunii transnistrene, în februarie 1995 şi un birou teritorial în Bender în anul 2003.

Principalele obiective ale misiunii sunt de a asista la negocierea soluţionării conflictului transnistrean pentru a consolida independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova şi pentru a ajunge la o înţelegere în privniţa unui statut special al regiunii tranistrene.

Misiunea acoperă un spectru larg de probleme ale securităţii umane, incluzând drepturile omului, drepturile minorităţilor, procesul de democratizare, libertatea presei şi combaterea traficului de fiinţe umane. Începând cu anul 1999, misiunea a fost mandatată să faciliteze retragerea şi distrugerea armamentului din regiune şi, de asemenea, să asigure transparenţa acestui proces.

Programul Antitrafic al Misiunii are ca scop prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, abordarea fenomenului violenţei în familie şi promovarea egalităţii de gen. Misiunea susţine Republica Moldova în vederea sporirii nivelului de identificare, protecţie şi asistenţă acordate victimelor şi persoanelor vulnerabile. În acest sens, Misiunea sprijină respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a principiului supremaţiei legii.

Pentru prevenirea acestui flagel se desfăşoară seminarii de instruire pentru judecători, avocaţi, procurori şi poliţişti la nivel local şi naţional. Se realizează, de asemenea, campanii de informare şi diverse activităţi sociale care să conducă la conştientizarea, din partea populaţiei, a ceea ce înseamnă traficul de fiinţe umane şi riscul la care se pot expune.

În cadrul mandatului său, Misiunea OSCE în Moldova oferă autorităţilor din Moldova recomandări în domeniul drepturilor omului şi democratizării, în special în domeniul combaterii torturii şi maltratării, reformei electorale, promovării supremaţiei legii, libertăţii religiei, libertăţii întrunirilor, precum şi protecţiei drepturilor minorităţilor şi a drepturilor lingvistice. Misiunea monitorizează reformele legislative implementate în Moldova în domeniul drepturilor omului şi al statului de drept, oferă expertiză pe marginea proiectelor de legi şi urmăreşte implementarea acestora.

Misiunea sprijină eforturile autorităţilor naţionale îndreptate spre reformarea sistemului judiciar astfel încât acesta să corespundă standardelor internaţionale. Misiunea a urmărit eforturile naţionale în vederea consolidării independenţei sistemului judiciar, inclusiv gradul de implementare a recomandărilor expuse în Raportul final al Programului OSCE de monitorizare a proceselor de judecată, care a fost implementat în perioada 2006-2009. Scopul Programului de monitorizare a proceselor de judecată a fost monitorizarea şi diseminarea informaţiei cu privire la corespunderea cu standardele unui proces echitabil, consolidarea capacităţilor societăţii civile în vederea monitorizării şi raportării corecte pe marginea proceselor de judecată, precum şi sensibilizarea opiniei actorilor naţionali şi internaţionali despre dreptul la un proces de judecată echitabil şi despre încălcările comise în acest sens. O atenţie deosebită a fost acordată drepturilor victimelor şi martorilor în procesul de judecată.

Misiunea a iniţiat desfăşurarea regulată a meselor rotunde în domeniul supremaţiei legii pentru a face schimb de informaţii şi pentru a îmbunătăţi coordonarea eforturilor comune depuse de organizaţiile internaţionale în vederea asistării instituţiilor şi demnitarilor moldoveni în procesul de elaborare a legislaţiei, consolidând totodată capacitatea acestora de a implementa legi şi proceduri legale din sistemul judiciar pentru a corespunde standardelor internaţionale.

Misiunea, în strânsă cooperare cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului oferă recomandări şi expertiză în vederea îmbunătăţirii legislaţiei electorale naţionale, precum şi a celei regionale. Acest lucru este realizat prin expertizarea legislaţiei, analizarea implementării recomandărilor precedente ale BIDDO (Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului) / Comisiei de la Veneţia, şi a procedurilor de vot pentru moldovenii aflaţi peste hotare, prin intermediul discuţiilor publice privind amendamentele potenţiale sau deja adoptate la Codul Electoral, precum şi prin susţinerea activităţilor de educaţie civică în perioada alegerilor.

Se poate observa că s-au realizat o serie de demersuri  pentru managerierea conflictului din regiunea transnistreană atât din partea OSCE, cât şi din partea instituţiilor afiliate acesteia. Cu toate acestea, situaţia este în continuare tensionată şi există lacune în domenii extrem de relevante precum drepturile omului sau combaterea traficului de fiinţe umane, iar procesul de democratizare este departe de a se fi încheiat pentru un stat cu pretenţii de a se afilia celorlalte state din comunitatea europeană.

Leave a Reply

Your email address will not be published.