Summit-ul Organizaţiei Cooperării İslamice (OCI) şi obiectivele Turciei

Summit-ul Organizaţiei Cooperării İslamice (OCI) şi obiectivele Turciei

Lucrările summit-ului Organizaţiei Cooperării İslamice (OCI) la care s-a decis suspendarea Siriei s-auîncheiat pe 16 august 2012, înaintea sfârşitului Postului Ramadan. Oraşul Mecca, Centrul Sfânt al Islamului a găzduit de data aceasta summitul într-o atmosferă cu totul specială. Luna Sfântă a lumii islamice, luna Păcii şi a încetării oricărui fel de conflict, aşa cum recomandă Coranul. […]