Forţele Armate şi maşina de fabricat zei ( partea a II-a )

Forţele Armate şi maşina de fabricat zei ( partea a II-a )

8 arm(1)În general, a existat o dezbatere teoretică intensă cu privire la termenii Relaţii Publice vs Propagandă şi Manipulare. Relaţiile Publice sunt privite ca fiind o activitate posibilă numai în sistemele deschise, deşi păstrează o componentă importantă de propagandă, manipulare, intoxicare şi dezinformare.

Propaganda pură, cu toate formele sale, este văzută mai degrabă ca aparţinând strict sistemelor totalitare. În ceea ce priveşte activitatea de relaţii publice militare în România, aşa cum este descrisă şi teoretizată în Occident, aceasta nu a început să funcţioneze decât după 1990, mai precis din octombrie 1991. Din 1 ianuarie 2004 relaţiile publice sunt recunoscute ca specialitate militară. De-a lungul celor 20 de ani de existenţă, împliniţi pe 30 octombrie a.c.,  Direcţia de Informare şi Relaţii Publice (DIRP) şi-a schimbat de mai multe ori denumirea şi poziţia în organigrama MApN. În prezent, DIRP este parte a Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică.

Relaţiile publice militare în România

Conform misiunii asumate, DIRP contribuie la promovarea imaginii Ministerului Apărării Naţionale prin informarea personalului propriu, a cetăţenilor, a instituţiilor şi organizaţiilor legal constituite privind activitatea armatei. Dar personalul DIRP şi-a adus contribuţia nu numai la îndeplinirea scopului şi obiectivelor MApN, ci şi la dezvoltarea domeniului PR în România. Prima carte de Relaţii Publice din România, editată în 1997, l-a avut în calitate de co-autor pe directorul direcţiei de PR din MApN de la acea vreme, în cadrul Ministerului a fost creată una dintre cele mai bune metodologii de analiză a comunicării organizaţionale, analiza de imagine, iar specialişti din cadrul acestei structuri au intrat ulterior în învăţământ şi în mediul privat, ajutând la dezvoltarea conceptuală şi nu numai a profesiei de specialist Comunicare şi PR în România.

În ceea ce priveşte baza legală a activităţii de Relaţii Publice pentru Armată, aceasta se sprijină pe cinci piloni: Legea nr. 544 / 2001, H.G. 123 / 2002, Legea nr. 346 / 2006, Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12 din 28 ianuarie 2009, şi Ordinul nr. M.25 din 18 februarie 2010. DIRP are în componenţă trei secţii ce corespund pentru trei domenii de activitate (informare publică, informare internă şi relaţia cu comunitatea), un centru de monitorizare mass – media, deţine un studio radio-tv, şi are în coordonare Trustul de presă al MApN.

           Activităţi şi produse de informare şi PR ale DIRP

 

Activităţile de informare şi PR ale DIRP, aşa cum apar ele pe site-ul MapN, sunt:

– campanii de informare publică;

– activităţi de mediatizare a activităţilor MApN;

-organizarea de conferinţe/briefing-uri de presă ale ministrului apărării naţionale/secretarilor de stat cu jurnaliştii acreditaţi la MApN;

– activităţi pe linia informării publice directe în conformitate cu legea 544/2001;

– utilizarea Grupurilor mobile de informare publică, în ţară şi în teatrele de operaţii, pentru producerea de ştiri, materiale audio şi video, inclusiv fotografii care să fie distribuite mass-media;

– organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de instruire pentru personalul militar şi civil din M.Ap.N. pe linie de informare şi relaţii publice;

– organizarea şi desfăşurarea „Cursului de bază introductiv pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict”;

– organizarea şi desfăşurarea examenelor de specialist de clasă;

– activităţi de control şi inspecţii de specialitate;

– organizarea unor evenimente majore de informare şi relaţii publice, cu ocazia  sărbătoririi Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei României şi a zilelor categoriilor de forţe ale armatei;

– organizarea vizitelor de documentare pentru jurnalişti şi analişti militari în unităţile militare din ţară şi la contingentele româneşti aflate în misiuni internaţionale.

– organizarea şi desfăşurarea „Taberei de vară pentru cercetaşi”.

   Principalele produse de informare şi PR ale DIRP, preluate de pe site-ul MApN, sunt:

– website-ul MApN;

– portalul video „Armata TV”;

– MApN Online – principala publicaţie electronică destinată informării interne a personalului;

– comunicate, ştiri, informaţii, documentare şi materiale de presă;

– Revista presei;

– strategii, sinteze, analize;

– pachete integrate de informare publică distribuite către mass-media;

– postarea de materiale video pe diferite site-uri sociale;

– materiale video despre participarea militarilor români în teatrele de operaţii, precum şi transmiterea acestora pentru a fi difuzate pe  NATOCHANNEL.TV;

– emisiunea TV „PRO PATRIA” (TVR 1);

– emisiunea TV „Info militar” ( TVR Info);

– revista de prezentare a Armatei României “Romanian Defence”

– filmul de prezentare a Ministerului Apărării Naţionale;

 producţiile video şi fotografice, realizate de Grupurile mobile de informare publică din Studioul Radio-TV M 100 şi de Trustul de Presă al MApN;

– materialele video pentru televiziune, realizate de Trustul de Presă al MApN;

– emisiunea radio „Voci de Acasă” ( Radio România Internaţional);

– emisiunea radio „Jurnalul Armatei” (Radio România Actualităţi);

– emisiunea radio „Actualitatea militară” ( Radio România Actualităţi, Radio România Regional);

– emisiunea radio „Jurnal militar” (Antena Satelor);

– filmele documentare realizate de Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale;

– săptămânalul „Observatorul militar”, principala publicaţie de informare internă a personalului Ministerului Apărării Naţionale;

– revistele „Viaţa Militară” şi „Spirit Militar Modern”;

– publicaţiile structurilor centrale, ale categoriilor de forţe ale armatei şi ale structurilor subordonate acestora.

Mai trebuie amintit că nu numai mesajele emise în mod deliberat de structurile specializate ale MApN constituie subiect de analiză în ceea ce priveşte prezenţa în spaţiul public al Ministerului şi eficienţa comunicării sale. Alte două componente intră în analizele de mesaj şi de trend imagologic, care ajută la programarea şi planificarea următoarelor luni sau ani de activitate de comunicare şi PR. Una dintre aceste componente este reprezentată de mesajele care aparţin altor emitenţi: mass media locală, naţională şi internaţională, sindicatele cadrelor militare, Ministere omoloage aparţinând altor state, furnizori ai MApN, etc. O a doua componentă este reprezentată de activitatea propriu-zisă a personalului militar în ţară şi în teatrele de operaţiuni. În ceea ce priveşte participarea Armatei Române la exerciţiile şi programele militare multinaţionale, structura detaşamentului include, de regulă, cel puţin o funcţie de ofiţer de PR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.