Dezbaterea „NATO în contextul securității internaționale actuale”, organizată la UBB (12.11.2015)

Facultatea de Studii Europene, Centrul pentru Negocieri și Medieri Internaţionale şi Europene (CNMIE), Institutul de Cercetări Europene (ICE), din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, organizează dezbaterea cu titlul: „NATO în contextul securității internaționale actuale (negocierile în cadrul Summit-ului Flancului Estic al NATO)”.

Evenimentul va avea loc joi, 12 noiembrie 2015, ora 10.00, în Aula Facultății de Studii Europene (str. Em. de Martonne nr.1) și este generat de întâlnirea premergătoare Summit-ului Flancului Estic al NATO din 2016, care a avut loc la Bucureşti în perioada 3-4 noiembrie 2015.

Cuvântul de deschidere aparţine decanului Facultăţii de Studii Europene, prof. univ. dr. Nicolae Păun, iar invitaţii de onoare vor fi: dl. Cristian Diaconescu, Şef al Cancelariei Prezidenţiale (2012-2014), Ministru de Externe (2012), dl. Dan Dungaciu, Directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, preşedintele Fundaţiei Universitare Marea Neagră, dl. Florin Cosmoiu, Director al Centrului Național Cyberint.

Evenimentul organizat la București la începutul lunii noiembrie a.c. reprezintă cadrul de dezbatere, iar experiența specialiștilor invitați va oferi posibilitatea abordării temei propuse din punct de vedere geostrategic, diplomatic şi al securităţii cibernetice, oferind, publicului interesat, posibilitatea de interpretare a evenimentelor din arena internaţională, în complexitatea interdependențelor și a dinamicii globale și, în acest fel, favorizând intelegerea fenomenelor internaționale contemporane, formarea unui mod rațional de gândire și a unor competențe profesionale specifice.

Şcoala de Relații Internaționale a Facultății de Studii Europene, Centrul de Negocieri și Medieri Internaţionale şi Europene (CNMIE) au înțeles rolul esenţial al Academiei în formarea specialiştilor competitivi, deschizând calea pregătirii experţilor în domeniul negocierilor europene şi internaţionale, al procesului decizional, prin dezbaterile, conferințele şi simulările organizate.

,,Evenimentele pe care le trăim în prezent ne-au demonstrat că era digitală a schimbat paradigma de raportare la cadrul de analiză al fenomenelor, al proceselor și al actorilor și că factorii decizionali trebuie, în dinamica acțiunilor, să-și reînnoiască aptitudinile, capacitățile și competențele. Scena internațională și internă evoluează rapid, iar dinamica domeniului relațiilor internaționale impune, la nivel educațional, administrativ și al mediului de afaceri o flexibilizare și o adaptare în sfera pregătirii resurselor umane implicate în procesele decizionale și de execuție. Dezbaterea pe care o organizăm la noi, la facultate, arată că Academia are, mai întotdeauna pregătite, soluții potrivite pentru a face față noilor provocări.”, a precizat prof. univ. dr. Nicolae Păun, decanul Facultăţii de Studii Europe din cadrul UBB.

Noutatea pe care o aduce acest eveniment este reprezentată de prezența expertizei din domeniul securității cibernetice și, în acest fel, de deschiderea față de noile căi de realizare ale diplomației: digitală și cibernetică. Diplomaţia cibernetică poate fi definită drept utilizare a instrumentelor diplomatice tradiționale pentru adresarea noilor povocări cibernetice, precum infracționalitatea cibernetică, securitatea cibernetică sau guvernanța Internetului. Ca și alte forme ale diplomației, ea se realizează în context bilateral și multilateral și este precedată de întâlniri informale și dialoguri instituționale. Diplomația cibernetică trebuie diferențiată de e-diplomația (e-diplomacy), care este caracterizată de utilizarea noilor tehnologii pentru scopuri diplomatice mai largi. Cele două concepte se circumscriu unei categorii mai mari, diplomația digitală, ce definește desfășurarea diplomației în era digitală – acolo unde sfera digitală creează contextul, obiectul și instrumentele diplomației.

Leave a Reply

Your email address will not be published.