China și Noua Ordine Mondială

China și Noua Ordine Mondială

china_steag_733057047Statul cu cea mai impresionantă evoluție din istoria Asiei este neîndoielnic China. Evoluția economică din ultimii ani a Chinei a fost atât de spectaculoasă, încât a activat și a adus în prim plan potențialitățile sale, care până nu demult erau doar latente. Este vorba despre suprafață și bogății – al treilea stat ca întindere de pe glob, după Rusia și Canada, dispunând de considerabile resurse naturale, populație- cea mai populată țară a lumii, despre poziția geografică- China fiind din acest punct de vedere duală, cu o pregnantă dimensiune continentală, dar și cu o puternică dimensiune oceanică. Cât despre puterea militară, China deține una dintre cele mai puternice armate, în măsură să-i promoveze și să-i protejeze interesele. Nu este nici un fel de exagerare să spunem că ridicarea Chinei este cea mai importantă tendință a momentului

   Studiile de specialitate insistă asupra unor atuuri de ordin geopolitic ale Chinei, atuuri care nu pot fi puse sub nicio formă la îndoială. Se menționează puțin sau chiar deloc un aspect cardinal, după părerea mea, și anume: viziunea, strategia care ghidează dezvoltarea Chinei, am spune independent de persoane, de lideri și de contexte particulare. Consider că această strategie este principala explicație a ascensiunii Chinei și a noii afirmări pe care o cunoaște această țară. Între-adevăr, China administrează lumii întregi un model de înțelepciune. Aceasta a reformat sistemul în latura sa economică, prin eliberare – este adevărat, controlată- a inițiativei particulare. Este o reformă mai profundă decât pare la prima vedere, întrucât se acceptă ideea ca relațiile socialiste să funcționeze pe baza proprietății private, ceea ce a fost mult timp, un fapt de neconceput.

Vorbind despre factori care alimentează evoluția de-a dreptul impresionantă a Chinei, nu pot să nu relev și un anumit angajament din partea conducerii țării, dar și a populației-de a restabili locul pe care această țară l-a avut în istoria omenirii. Renașterea economică actuală a Chinei este marcată de declanșarea, la sfârșitul anului 1978, a procesului de reformă condus de Deng Xiao Ping care aduce răsturnări în constelația internă a Chinei, dar și transformări pe scena vieții internaționale. Observând ultimile evenimente internaționale mi-am pus întrebarea de acum evidentă cum de a ajuns China să joace un rol atât de importat în constelația de putere actuală? Mai mult decât atât, sunt profund interesată de strategia de dezvoltare temeinic elaborată, promovată treptat și controlată din punct de vedere economic și social. O strategie modernă, aplicată celei mai populate țări ale lumii. Rezultatul? Un fenomen geopolitic: ridicarea masivă a Chinei.

Experți, dar și politologi și-au pus întrebarea: „când China va depăși SUA?”, care după cum se știe a rămas unica superputere după sfârșitul Războiului Rece, exercitând un soi de unilateralism (deși chiar și aici există variate discuții, în doctrina Relațiilor Internaționale vorbindu-se despre dezvoltarea așa numitului multi-multilateralism). Cert este că în acest moment, analiștii nu au reușit să confere un răspuns viabil acestei întrebări, părerile fiind împărțite. Doresc doar să subliniez următoarea chestiune: principala barieră în calea Chinei în încercarea de a depăși SUA se regăsește la nivel politic: lipsa de drepturi, dar și libertăți ale posesorilor de capital, dar și a muncitorilor. Cunoscute sunt cazurile în care guvernul chinez persecutează pe toți cei care încearcă să aibă o părere, o idee diferită de cea impusă de conducere. Pe lângă această lipsă a drepturilor omului se remarcă și lipsa unei societăți civile care să lupte pentru aceste drepturi, să exercite prin grupurile de lobby o anumită presiune.

            O altă cauză sau mai bine zis o piedică în calea Chinei este acea diferențiere existentă în cadrul statului, unde se regăsesec atât regiuni foarte bogate (unde este aglomerată practic toată industria) dar și zone extrem de sărace, unde oamenii trăiesc sub limita sărăciei. O încercare de omogenizare  a acestor zone sau măcar de estompare a acestor disparități se poate realiza, doar prin non-intervenția statului în ecomonie, prin lăsarea libertății pieței de autoreglare, lucru care în momentul de față este foarte improbabil.

            Pe de altă parte, dacă ar fi să rezonez cu Alexander Wendth, China trebuie să se construiască pe sine, să se perceapă drept o entitate distinctă ca mai apoi să construiască lumea din jur. În această modelare a noii constelații mondiale trebuie să țină seama de ceilalți, de celelalte state, care au culturi diferite. Dacă China va reuși să amelioreze diferențele dintre statele lumii, să se erijeze într-un arbitru mondial, atunci putem afirma că acest gigant și-a găsit calea. Mai mult decât atât, dacă China va fi capabilă să susțină miracolul economic, reajustarea raporturilor sale cu ceilalți poli ai puterii lumii reprezintă una din cele mai dificile sarcini ale Relațiilor Internaționale în deceniile care urmează.

            Interesant de urmărit este și direcția în care se îndreaptă anumite cheltuieli din bugetul Chinei alocate preponderent achiziționării de armament militar, dar și de tehnologie navală, ceea ce reflectă aspirațiile acesteia de a-și dezvolta un potențial naval. China începe să se preocupe de pregătirea unei armate mai flexibile, mai echilibrate, capabile de a opera și în afara granițelor teritoriale chineze. Noua doctrină are în vedere capacitatea de a proiecta puterea, mai curând decât cea de apărare propriu-zisă. Noua tranziție a Chinei nu este, de la socialism la capitalism, ci de la putere continentală clasică la putere continentală maritimă. Este o condiție extrem de dificilă pentru că puterea politică maritimă implică un alt tip de comportament și alte caracteristici: este mai deschisă, mai liberală, mai mobilă, mai înclinată să folosească arma comerțului decât arma propriu-zisă.

            Așa cum remarca Samuel Huntington: economia est-asiatică este o economie chineză, iar acest lucru va duce la schimbări importante în echilibrul mondial de forțe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.