Armele nucleare, un instrument pentru pace(II)

Armele nucleare, un instrument pentru pace(II)

nuclear-terrorismCum poate fi un instrument de distrugere în masă în slujba păcii? În ce mod distrugerea unei ţinte este un act moral de autoapărare? Ce s-ar întâmpla dacă o grupare teroristă ar pune mâna pe un focos nuclear? Toate aceste întrebări împreună cu alte comentarii au apărut după publicarea primului articol.

Moralitatea unei tehnologii nu este determinată de semantică, ci de modul în care tehnologia respectivă este utilizată. Tehnologia folosită la racheta V-2 de către germani este morală? La prima vedere un idealist ar spune tare şi răspicat Nu!, dar nu trebuie să uităm ca aceeaşi tehnologie a fost punctul de pornire pentru ulterioarele programe spaţiale şi pentru dezvoltarea industriei aeronautice. Dacă folosirea armelor nucleare ajută la menţinerea păcii atunci ele sunt legitime şi morale (descurajarea nucleară sau instrument de negociere).

Clausewitz ne spune că războiul este un act al forţei prin care se urmăreşte supunerea adversarului în funcţie de propria voinţă. Deşi mulţi ani s-au aşternut de când Clausewitz şi-a scris opera, ideile sale au rămas valabile pentru că tratează o componentă esenţială a naturii umane şi a istoriei noastre. Un război este declanşat de intenţii ostile care au ca şi fundament interesele de securitate ale statelor implicate. În primul rând, statele au o responsabilitate faţă de propria populaţie şi numai în plan secund se află responsabilitatea faţă de comunitatea internaţională. Ipotetic vorbind, dacă securitatea propriei colectivităţi este asigurată printr-o lovitură nucleară atunci ea este o acţiune legitimă din perspectiva statului care o iniţiază. Când discuţi despre legitimitate şi moralitate trebuie să te raliezi unei tabere pentru că dintr-o perspectivă generală nu poţi spune că un război sau un act a fost sau nu legitim/justificat.

Marea conflagraţie din perioada 1939-1945 a fost justificată şi legitimă? Un răspuns la această întrebare este dificil. În schimb putem spune că ea a fost justificată din perspectiva Aliaţilor sau din perspectiva puterilor Axei.

 Ce s-ar întâmpla dacă o grupare teroristă ar obţine tehnologia nucleară? Mutaţia războiului după 11 septembrie 2001 a adus pe scenă un inamic global, discret, care ne-a demonstrat că este capabil să lovească în inima simbolurilor lumii noastre. O analiză a unei organizaţii teroriste pleacă de la identificarea a două aspecte: totalitatea mijloacelor de care dispune structura şi puterea voinţei sale. Pe baza experienţei trecutului, obţinerea armei nucleare este un drum dificil şi multe state au renunţat la această ambiţie, forţate fiind de circumstanţele mediului de securitate, costurile ridicate ale unui program nuclear, birocraţia care se interpune, scăderea prestigiului internaţional şi din cauza atragerii sancţiunilor internaţionale. Dar organizaţiile teroriste nu au obiective similare cu cele ale unui stat aşa că pentru ele ar trebui să fie mult mai uşor să obţină accesul la tehnologie nucleară. Grupările teroriste consacrate (Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda) au scopuri de natură politică construite pe paradigme ideologice, etnice, naţionaliste sau religioase şi din acest motiv au nevoie de susţinere populară pentru a-şi desfăşura activitatea. În legătură cu această dilemă, un expert RAND spune: Terrorists want lots of people watching, not lots of people dead. Prin propagarea terorii se doreşte transmiterea unui mesaj şi obţinterea unor beneficii politice. Nu ai nevoie de acel număr imens de victime rezultat în urma unei lovituri nucleare pentru a face acest lucru: bomba din Oklahoma, 11 septembrie, atacurile din Madrid şi Londra – toate aceste momente au creat atmosfera de teroare căutată de iniţiatori. Asta nu însemnă că proliferarea nucleară la nivelul grupărilor teroriste nu este posibilă, ea este o ameninţare reală, dar ca orice ameninţare prin folosirea mijloacelor necesare poate fi contracarată. În lumea noastră alegerile nu sunt simple şi din acest motiv trebuie să cântărim avantajele şi dezavantajele.

Armamentul nuclear este acel tip de tehnologie care îşi aduce beneficii strategice şi geopolitice importante, altfel spus este un avantaj deţinerea sa. Nu trebuie să-l foloseşti şi trebuie să priveşti cu frică spre gândul că într-o zi cineva va apăsa pe butonul roşu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.