Masa rotundă cu tema ”Turkey – a geopolitical, economic and cultural pivot in the XXIst century” (10.12.2015)

Centrul pentru Geopolitică și Studii de Securitate al Departamentului Relații Internaționale și Studii Europene al Universității Europei de Sud-Est Lumina organizează în data de 10 decembrie 2015 masa rotundă cu tema ”Turkey-a geopolitical, economic and cultural pivot in the XXIst century”.

Activitatea își propune să dezbată o problematică diversă circumscrisă domeniului geopoliticii, economiei și culturii, având în plan central Turcia, stat al cărui rol și a cărui importanță sunt tot mai vizibile în arena internațională, la începutul noului mileniu.

La masa rotundă sunt invitați să participe cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi, masteranzi din cadrul Universitații Europei de Sud-Est Lumina, precum și de la alte universități din Capitală.

Persoanele interesate să participle la masa rotundă sunt rugate să trimită titlul comunicării, până la data de 20.11.2015, la adresa de e-mail: eugen.lungu@lumina.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published.